Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznamy pre rodičov

 

 

 

 

 

OZNAM 23.4.2019

Oznamujem rodičom, že rodičovské združenie- konzultačné hodiny dňa 25.4.2019 sa rušia z dôvodu práceneschopnosti triednej učiteľky. Náhradný termín bude včas oznámený.

                                                                                                                                                                     Za porozumenie ďakujem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM 12.4.2019

Vážení rodičia, 

srdečne Vás pozývame na konzultačné hodiny, ktoré sa budú konať dňa 25.4.2019 od 14:30 do 17:00 hod. v 3.A triede.

-------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM 11.3.2019

Prosím rodičov vypísať a podpísať tlačivo " Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka" a zajtra doniesť do školy tr. učiteľke.

                                                                                                                                           Ďakujem

----------------------------------------------------------------------------

 

 

OZNAM 12.2.2019

Učebnice pre 4. ročník:

Matematika - súbor 6,93 eur

Monitor 5 - PZ SJL + PZ MAT- 5,20 eur

Sumu 12,13 eur priniesť do 28.2.2019

                                                                                      Ďakujem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM 4.2.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Pod Vinbargom 1 v Bardejove a vedúca školskej jedálne oznamujú rodičom žiakov, že už vo februári 2019 bude možné uhradiť stravné za ďalšie mesiace (marec, apríl, máj, jún) prostredníctvom internet bankingu, alebo priamo vkladom na účet. Platbu za stravu (desiata, obed), je potrebné realizovať mesačne( každý mesiac zvlášť) vždy do 20. dňa v mesiaci na účet v Prima banke :

č.ú.:363 867 6003/5600,

IBAN SK 44 5600 0000 00363 867 6003.

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť- meno a priezvisko stravníka

  • triedu
  • desiata/marec 2019, alebo obed/marec 2019

Ak sa platí za viac žiakov, je potrebné tieto platby rozpísaťosobitne – meno, priezvisko, trieda a za čo – desiata, obed.

Poplatky za jeden obed:

 

I.stupeň

I.stupeň

II.stupeň

II.stupeň

Poplatky za stravu/deň

Celodenná

Desiata

Obed

Desiata

Obed

Žiaci MŠ

1,22

-

 -

 -

Žiaci ZŠ

 -

0,30

1,05

0,30

1,11

Stravné za mesiace marec – jún 2019

 

 

I.stupeň

II.stupeň

Mesiac - počet stravných dní

Celodenná

Desiata

Obed

Desiata

Obed

Marec          21 dní

25,62

6,30

22,05

6,30

23,31

Apríl            18 dní

21,96

5,40

18,90

5,40

19,98

Máj              21 dní

25,62

6,30

22,05

6,30

23,31

Jún              20 dní

24,40

6,00

21,00

6,00

22,20

 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu  ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Tieto informácie nájdete aj na stránke našej školy:  klikni    //podvinbargom.edupage.org/blog/?bid=blog19&aid=6

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.