Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvrh hodín

Vyučovanie začína o 7,50 hod

1.vyuč.hod. : 7,50 - 8,35                                   4.vyuč.hod. : 10,40 - 11,25 

  prestávka : 10 min                                              prestávka : 10 min

2.vyuč.hod. : 8,45 - 9,30                                   5.vyuč.hod. :  11,35 - 12,20

  prestávka:  15 min                                               prestávka : 10 min

3.vyuč.hod. : 9,45 - 10,30                                 6.vyuč.hod. : 12,30 - 13,15

  prestávka : 10 min

                                        ROZVRH    HODÍN

  1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod.   5.hod. 6.hod. 7.hod . 8.hod.
Pondelok   SJL  VLA   MAT

 ANJ

 PRV

 PRN

   

GKN

  3.B

Utorok   TSV    MAT  SJL

  HUV

  ČIT

RKN    
Streda  SJL   ANJ   TSV  MAT  ČIT

 

 

 

 

Štvrtok  VYV

SJL

  MAT   ČIT  

  

   

 

Piatok

  PRI  ČIT  ANJ

  MAT

GEOM

 INF

 EVN

   3.A  

   

 

Vysvetlivky: SJL- slovenský jazyk              PRI  - prírodoveda

                      MAT - matematika                 VYV - výtvarná výchova

                      ANJ   - anglický  jazyk          HUV- hudobná výchova

                       ČIT    - čítanie                    TSV  - telesná a športová  výchova

                      VLA  - vlastiveda                   INF - informatika  

                       PRV- pracovné vyučovanie

                       TRH- triednická hodina          ETV - etická výchova  

                       RKN-Rímskokatolické náboženstvo 

                       GKN- Greckokatolické náboženstvo

                        EVN - Evanjelické náboženstvo  

                        PRN - Pravoslávne náboženstvo    

Na informatiku a anglický jazyk  sa trieda bude deliť na skupiny.